Iskolánkról

A Gyáli Ady Endre Általános Iskola a város legnagyobb oktatási intézménye. Gondozott, tiszta épülete, markánsan kirajzolódó képzési profilja, gyermekközpontúsága, igényessége, színvonalas nevelő-oktató munkája eredményeként Gyál népszerű, a szülők körében keresett intézménye.

Pedagógiai programjában a színvonalas alapképzésen túl az emelt óraszámú nyelvoktatásra, az informatika oktatására, matematika tantárgyból a tehetséggondozást segítő nívócsoportos oktatás megszervezésére helyezi a hangsúlyt. Tárgyi feltételeink kiválóak: a 9 éve teljesen felújított és kibővített, modern iskolaépületben a 624 diák 24 osztályt alkot. Az ady-s gyerekek esztétikusan berendezett, szép környezetben tanulhatnak. Az informatikaoktatás jól felszerelt számítástechnika szaktanteremben zajlik.

Az iskola arculatát meghatározó idegen nyelvi oktatás csoportbontásban történik. A tehetséggondozást és a felzárkóztatást interaktív tábla, sok korszerű szemléltető anyag és játék, infokommunikációs eszközök segítik. 2016-ban Gyál Város Önkormányzata két okostanterem kialakításával új lehetőséget teremtett a szakmai megújulásra. A Samsung Smart School program nemcsak a mai kornak megfelelő digitális módszerekkel segíti a tanulást, hanem a diákok motivációját is növeli, új utakat nyit az oktatásban. 

Könyvtárunk 9000 kötetes, lexikonokkal, interaktív tananyaggal ellátott. A mindennapos testedzést, a kulturált szabadidő eltöltést szolgálja a tornaterem mellett a szép iskolaudvaron két sportpálya, a napközis játszóudvar és a szabadtéri tanteremmel ellátott iskolapark.

A 45 éve alapított intézményünkre a stabilitás és az eredményesség jellemző. E hosszú idő alatt most van a harmadik igazgatója, aki a folyamatosságot és megújulást azonos súllyal képviseli. Jól képzett, 52 fős tantestületünk innovatív szellemiséggel, szilárd értékrenddel bíró csapatként dolgozik, nyitott a 21. század kihívásaira. Kiemelt jelentőségű a névadó emlékének ápolása, mellyel az iskolához, az adys közösséghez való kötődést erősítjük. Hat éve sikeresen pályázunk a Határtalanul! programra, melynek keretében hetedikes diákjaink bejárják Erdélyben Ady életének állomásait, találkoznak a szórványban élő magyarsággal. A költő születésnapját az iskola előtt közadakozásból emelt Ady-szobor megkoszorúzásával, városi szavalóversennyel ünnepeljük, a nyolcadikosok pedig az Ady Múzeumba látogatnak el. 

Május harmadik szombatján családi napot tartunk, amely mára a város egyik legnagyobb rendezvénye. Szülők, gyerekek, pedagógusok egymással összefogva próbálják meg emlékezetessé tenni minden évben. A téma az adott év projekthetéhez kapcsolódik.

Sok mindenre lehet büszke az „Ady-család” az elmúlt 45 év eredményeként. Büszkék vagyunk a létrehozott értékeinkre, hagyományainkra, és arra is, hogy tevékenységünket áthatja az innováció.45. születésnapi évünkben (a 2017/18. tanévben) iskolatörténeti kiállítással és évkönyv kiadásával szeretnénk ünnepelni. 

Az Ady-család mára több generációból áll, fontosnak tartjuk, hogy az újabb nemzedék is ismerje az iskolához kapcsolódó gyökereit, a történelmét, s az iskola szellemiségének áttekintésével tudjon a jövő felé tekinteni.