Tájékoztató a Komplex Alapprogramról

Veronika Szaniszló, 2020. szept. 14. 0:18

Kedves Szülők!

 

Az Ady iskolában ebben az évben alsó tagozaton, majd felmenő rendszerben bevezetjük a Komplex Alapprogramot. A Komplex Alapprogram a tanítás-tanulási folyamatot megújító innováció, amely a kooperatív tanulási technikák alkalmazását és az egyénre szabott fejlesztést célozza. Vagyis a tanórák kb. 20 %-ában jórészt csoportmunkára épülő, a gyerekek saját képességeihez igazított feladatadás valósul meg.

 

A tanórai differenciált feladatadás mellett fontos elem a ráhangolódás és az alprogrami foglalkozás. A ráhangolódás 20-25 perces játékos, beszélgetőkör, amely a tanító és a diákok kapcsolatának erősítését, az előttük álló feladatokra való közös motivációt szolgálja.

Mi hétfőn és csütörtökön 7.50-8.10 között hangolódunk, kérjük, hogy ezeken a napokon a gyerekek 7.45-re érkezzenek pontosan!

 

Az alprogrami foglalkozások ráépülnek a délelőtti tananyagra, megerősítik, játékos formában gyakoroltatják azt. Szerdán és pénteken 14.00-14.45 között tartjuk az alprogrami foglalkozásokat, amelyekből a gyerekek kettőt választhatnak. Ezek a foglalkozások hasonlítanak a régebben megszokott szakkörökre, illetve helyettesítik a hagyományos délutáni tanulást. Ezeken az alprogrami napokon nem kapnak külön házi feladatot, ezért reméljük, hogy mindenki élni fog a lehetőséggel!

 

A foglalkozásokról:

- Digitális: a foglalkozások során megtapasztalják, hogy a mobileszközök és a virtuális világ milyen lehetőségeket nyújtanak a tanuláshoz, az önfejlesztéshez.

- Művészetalapú: a program a művészeti nevelés lehetőségeire fókuszál, a zene, a tánc, az irodalom, valamint a rajz és a népművészet felhasználásával valósítja meg pedagógiai célját.

- Logikaalapú: ez az alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését a matematika órák játékos megközelítésével, a logikai játékok alkalmazásával és a szabadidős tevékenységek játékos megszervezésével éri el. (Táblajátékok, logikai feladványok)

- Életgyakorlat-alapú: a program célja, hogy a gyermek az életben hasznosítható ismereteket szerezzen. (Pl. az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, az egészséges énkép kialakítása, környezettudatosság, fenntarthatóság)

- Testmozgásalapú: a program célja, hogy minden gyermek örömöt találjon a mozgásos, fizikailag aktív tevékenységekben.

 

Az alsó tagozatos gyerekek hamarosan hazavisznek egy nyilatkozatot, amelyen 2 alprogramra való jelentkezést kérünk! Választásuk legyen a gyerekkel közös döntés, mert egész tanévre szól!

 

A programmal kapcsolatosan kérdezhetnek a tanítóktól, vagy az iskola@ady-gyal.hu címen az iskolavezetéstől. Pedagógusaink többsége az elmúlt tanévben 120 órás képzést végzett el az innováció, a KAP bevezetése céljából. Legyenek aktív, együttműködő partnereink abban, hogy 21. századi élménypedagógiát valósíthassunk meg!

 

Gyál, 2020. 09. 13.

 

Gazdikné Kasa Csilla                                                                        Bodó Erzsébet

           igazgató                                                                      KAP munkaközösség-vezető

Comments