Étkezés térítési díjai 2020. január 1-től

Veronika Szaniszló, 2019. dec. 5. 3:09   [ 2019. dec. 5. 3:16 frissítve ]
Kedves Szülők!
2020.január 1-től az alábbiak szerint változik az étkezés térítési díja:

AZ ISKOLAI ÉTKEZÉS TÉRÍTÉSI DÍJAI  érvényes 2020. január 1.-től 

 

Étkezés jogcíme

Tanulói térítés mértéke (Ft, áfával)/nap

Teljes ár

50%-os kedvezmény esetén

Menza alsó   (ebéd)

350.-

175.-

Menza felső  (ebéd)

405.-

203.-

Napközi alsó  (tízórai, ebéd, uzsonna)

540.-

270.-

Napközi felső (tízórai, ebéd, uzsonna)

605.-

303.-

 

A diétás étkezés térítési díja megegyezik a fent felsorolt díjak mértékével!

A térítési díj megfizetése mindig előre történik!

 

KEDVEZMÉNYEK

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§. alapján az étkezési térítési díj teljes összegéből:

-rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy nevelésbe vett 1-8 osztály évfolyamon nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermek a térítési díj 100%-át,  

- 3 vagy több gyermekes család esetén gyermekenként a térítési díj 50%-át,  

-tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén a térítési díj 50%-át veheti igénybe.  

 

Három vagy több gyermekes család esetében a kedvezmény megállapításához  közös háztartásban élőként kell figyelembe venni: 

-a  18. éven aluli,

-a 25. évesnél fiatalabb közoktatásban, nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló,

-életkortól függetlenül a tartósan beteg, vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.  

 

IGAZOLÁSOK

 

A kedvezményes étkeztetésre jogosító, érvényes igazolásokat a szülő a  Városüzemeltetési Kft. részére adja le. Ennek elmulasztása esetén a tanuló az étkezési díj teljes árát fizeti meg. Az érvényes határozat leadása után az érvényesség kezdetéig visszamenőleg jóváírásra kerül az összeg. 

 

Szükséges igazolások:


-rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő esetén az önkormányzat jegyzőjének határozata,  


-3 vagy több gyermekes család esetén a 328/2011. (XII.29.) Kormány rendeletben foglaltak alapján a szülő nyilatkozata (letölthető a      www.varosuzemeltetes-gyal.hu honlapon), vagy MÁK határozat, felsőoktatási intézménytől iskolalátogatási igazolás


-tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén  érvényes szakorvosi igazolás (fogyatékosság esetén Pedagógiai Szakszolgálat által     kiállított szakértői vélemény)


-diétás étkezésre jogosult gyermek esetén érvényes szakorvosi igazolás

 

DIÉTÁS ÉTKEZTETÉS

 

Diétás étkezést igényelhet (37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet), az a tanuló, aki számára sajátos egészségi állapotuk miatt speciálisan elkészített ételek fogyasztása javasolt (tej, liszt, egyéb ételérzékenység, diabetes). Kizárólag az aktuális tanévre érvényes, szakorvos által kiállított igazolással vehető igénybe, amely igazolás másolatát  a Városüzemeltetési Kft. részére kell leadni.


LEMONDÁS

 

Legkésőbb a hiányzás napján reggel 9.00 óráig lehet jelezni az OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN személyesen vagy telefonon a gyermek étkezésének szüneteltetését. Amennyiben 9.00 óráig megtörténik a lemondás, úgy másnaptól tudjuk felfüggeszteni a gyermek étkezését. A bejelentés elmulasztása esetén ki kell fizetni (az ingyenesen étkezők esetében is) a le nem mondott napok utáni étkezési díjat!  

 

Gyál, 2019. december 4.                               

   Zsigovits Gábor  ügyvezető igazgató

 

Comments