KRÉTA e-Napló tájékoztató

Gabriella Jászné Erdei, 2018. okt. 24. 7:13   [ 2018. okt. 24. 7:50 frissítve ]

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban a 2017/2018. tanév második félévében teszt jelleggel, majd az idei tanévben jogszabály által előírva, hivatalosan is  bevezetésre került a KRÉTA e-Napló. Ennek segítségével Önök naprakész visszajelzéseket kaphatnak gyermekük iskolában töltött tevékenységéről. Könnyedén nyomon követhetővé válnak a pedagógusoktól kapott érdemjegyek, értékelések, különböző feljegyzések (házi feladat és felszereléshiányok, dicséretek, figyelmeztetések stb.), valamint a mulasztások és értesítések is.

Papír alapú ellenőrzőt/tájékoztatót minden tanuló kapott a tanév elején a mulasztások igazolása, a szülői értekezletek, fogadóórák időpontjának közlése, valamint a dicséretek, intők bejegyzése és a félévi értesítő beírása céljából.

Minden gondviselőhöz (anya, apa, gyám) létrehoztunk külön-külön belépési felületet, így mindenki a saját felületén láthatja a gyermekével kapcsolatos fontosabb információkat. A belépéshez internet kapcsolatra van szükség!

Belépés a Kréta rendszerbe:                       gyaliady.e-kreta.hu

A rendszerbe felhasználónév és jelszó ismeretében tud belépni a szülő.  A belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót mindenkinek eljuttattuk a tavalyi év során. Az újonnan iskolánkba beiratkozó tanulók az osztályfőnöktől kapják meg a belépéshez szükséges tájékoztatást.

A kezdő oldalon a gondviselői jelszó igénylése menüből, a szülők saját maguk is tudnak jelszót és felhasználónevet igényelni.

 

Amennyiben a bejelentkezés nem sikerül, forduljanak az osztályfőnökhöz! Az iskola titkárságán is tudnak segítséget kérni e-mailben: iskola@ady-gyal.hu címen!

A belépést követően, a profilbeállításoknál minden felhasználónak lehetősége van a jelszavát módosítani, az e-mail címet, telefonszámot megváltoztatni. Kérjük, ha adataik vagy elérhetőségeik módosulnak, ne felejtsék el ott is javítani azokat! Fontos, hogy az e-naplóban a szülők elérhetősége mindig naprakész, aktuális legyen!

Az osztályfőnökök a KRÉTA naplóban látják, követni tudják, hogy mikor történt belépés a szülő részéről az elektronikus ellenőrzőbe.

A rendszer használható számítógépen és okostelefonon is annak böngészőjében, vagy a Play Áruházból ill. AppStore-ból letölthető alkalmazással is. Az elektronikus ellenőrzőben történő bejegyzésről a rendszer csak a mobil alkalmazással rendelkezőknek küld értesítést a telefonra. Az elektronikus ellenőrzőben a szülő láthatja:

·         a megtartott órák anyagát,  

·         a házi feladat és/vagy felszerelés hiányát,

·         a tanuló hiányzását, az igazolandó órákat,

·         a dicséretet, intőt, tanári bejegyzést,

·         a kapott érdemjegyeket,

·         a negyedévi és a háromnegyedévi értékelést,  

·         a tanuló adott tárgyból elért átlagát, az adott tárgy osztályátlagát.

A papír alapú ellenőrzőbe is megtörténik a félévi értékelés, dicséretek, figyelmeztetők, intők beírása. A pedagógusok közül többen még a jegyeket is beírják, beíratják az e-Napló bevezetésének átmeneti időszakában, de ez már nem kötelező, nem elvárt tevékenység! Éppen az a cél, hogy ne kelljen „kettős könyvelést” végezni, hogy mindenki átszokjon a KRÉTA felületen való tájékozódásra! Hiányzás esetén a szülői igazolásokat továbbra is az ellenőrzőbe/tájékoztatóba kérjük. Amikor a gyermek visszajön a távolmaradásból, az igazolást az osztályfőnöknek adja le! A mulasztás igazolására előírt szabályokat a házirend tartalmazza, azok az e-Napló bevezetésével nem változtak!

Ha a szülő üzenni szeretne az osztályfőnöknek vagy a szaktanárnak, arra továbbra is az üzenőfüzet ad lehetőséget.

Az alábbi linkre kattintva további segítséget kapnak a KRÉTA ellenőrző használatához.

Gondviselői bemutató android készülékhez:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=11831019

Gondviselői bemutató Ipad készülékhez:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=11830788

Gonviselői bemutató számítógépes/laptopos felülethez:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=11830762

 

Továbbra is számítunk együttműködésükre és rendszeres tájékozódásukra gyermekük iskolai haladásával, teljesítményével, munkájával kapcsolatban!

 

Gyál, 2018. október 24.

 

                                                                                                          Gazdikné Kasa Csilla sk.

                                                                                                                      igazgató


Comments