Beiratkozás tájékoztató

Gabriella Jászné Erdei, 2020. ápr. 6. 6:20   [ 2020. ápr. 15. 23:11 frissítve ]

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza.

Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

1)      A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

·         nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

·      állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

A gyáli általános iskolák mindegyike állami fenntartású és körzettel rendelkező iskola, tehát a 2.) pont vonatkozik ránk.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

·         a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

·         olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.

(Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.)

A szülői értekezleten elhangzott tájékoztatással szemben az új jogszabály miatt változások is vannak: Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét. Tehát a korábbi évek gyakorlatával ellentétben nem lehet több nem körzetes iskolába is jelentkezni, csak egybe! A körzetes iskolába viszont nem kell jelzést tenni (elmenni, telefonálni), mert a más iskolába történő beiratkozás jelzését az iskolák Önök helyett a KRÉTA rendszeren belül megteszik.Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele csak a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában valósul meg [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint].

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

·         A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

·         A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

·         A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

·         Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

·         Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

A KRÉTA online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni, és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára semmiképpen nem megoldható, intézményünk lehetőséget biztosít a személyes ügyintézésre is korlátozottan. Ehhez előzetesen e-mailben (iskola@ady-gyal.hu) vagy telefonon (06 29/ 340 140 - naponta 9-12 óra között!) lehet időpontot egyeztetni. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni. 

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására ápr. 29., máj. 6. és máj. 13-án (szerdai napokon) 8-16 óra között van lehetőség, előzetesen időpontot egyeztetve. Egyszerre csak egy fő tartózkodhat az épületben beiratkozás céljából, ezért kell időpontot egyeztetni! A bejelentkezés nélkül érkezőket nem tudjuk fogadni!

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a tájékoztatót, és a járványhelyzetre való tekintettel – ha csak lehet - oldják meg az online ügyintézést! Ha valami nem érthető, kérdéseikre szívesen válaszolunk az iskola@ady-gyal.hu címen! (Kérjük, hogy a kérdés mellé írjanak telefonszámot, hogy fel tudjuk Önöket hívni!)

Fontos, hogy a beiratkozás után két héten belül (május 28-ig) e-mailben (iskola@ady-gyal.hu) nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan tantárgyat vagy az etika tantárgyat választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell nevezni, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatását kéri. (Ezt csak akkor kell e-mailben közölni, ha a KRÉTA felületre nem töltötte vissza a nyilatkozatot.)

A KRÉTA felület „Kérelem indoklása, megjegyzés” ablakban van lehetőségük indokolni iskolaválasztásukat, vagy olyan információkat közölni velünk, amelyek a beiratkozás elfogadásánál fontos szempontok lehetnek.

Kérjük, hogy ugyanitt adjanak választ az alábbi, osztályba soroláshoz szükséges kérdésekre:

1. Milyen nyelvet szeretne tanulni gyermeke (angol vagy német)?

2. Melyik tanítót szeretné választani gyermekének?

3. Az 1. vagy a 2. pontban adott válasza a fontosabb?

4. Kér-e gyermeke számára délutáni napközis ellátást? (Ez esetben a „Az iskolai távozás módjának engedélyezése” fülön be tudja állítani, hogy 12.45 helyett 16 órakor megy haza gyermeke.)

5. Vállalja-e heti egy alkalmas úszásoktatás költségét, melyre a testnevelésóra keretében járunk?

(Felhívom figyelmüket, hogy az osztályba sorolás az intézményvezető jogköre, mely többféle szakmai szempont érvényesítésével történik. Kéréseiket igyekszünk figyelembe venni, de azok biztos teljesülését nem tudjuk garantálni!)

Azon leszünk munkatársaimmal, hogy az Önök együttműködésével gördülékenyen, sikeresen le tudjuk bonyolítani ebben a rendkívüli helyzetben is az iskolai beiratkozást!

 

                                    Tisztelettel:


                                                           Gazdikné Kasa Csilla sk.

igazgató

 

Gyál, 2020. 04. 06.

Ċ
Gabriella Jászné Erdei,
2020. ápr. 6. 6:30
Comments