Beiratkozás

Gabriella Jászné Erdei, 2018. márc. 18. 23:57
Tisztelt Szülők!

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2018. április 12. csütörtök 8:00-19:00 között

2018. április 13. péntek 8:00-18:00 között.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

1.      A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított

-Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Ø      lakcímkártya – állandó lakcím

Ø      lakcímkártya – tartózkodási hely, állandó bejelentett lakcím hiányában

Ø     a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

 

regisztrációs igazolás (határozott ideig érvényes), vagy

tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel), vagy

   állandó tartózkodási kártya(10 éves érvényességi idővel)

            -Taj kártya

            -Születési anyakönyvi kivonat

2.      Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:

Ø      óvodai szakvélemény

Ø       nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény

Ø   sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 

3.      Nyilatkozatok:

Ø       Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog (a levél alján letölthető formátumban megtalálható!)

Ø       Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodási helyről (a levél alján letölthető formátumban megtalálható!)

Ø       Nyilatkozat etika/hit-és erkölcstan választásáról (a levél alján letölthető formátumban megtalálható!)

 

Kérjük, hogy amennyiben módjukban áll, ezeket a nyomtatványokat előre kitöltve szíveskedjenek magukkal hozni a beiratkozásra. Természetesen a nyilatkozatok a beiratkozáskor is kitölthetők.

 

4.      A szülők személyazonosítására alkalmas lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

         

Gazdikné Kasa Csilla

igazgató

Gyál, 2018. március 14.

ĉ
Gabriella Jászné Erdei,
2018. márc. 18. 23:57
ĉ
Gabriella Jászné Erdei,
2018. márc. 18. 23:57
ĉ
Gabriella Jászné Erdei,
2018. márc. 18. 23:57
Comments