A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványokban változás történt!

Gabriella Jászné Erdei, 2019. ápr. 3. 2:51   [ 2019. ápr. 3. 3:08 frissítve ]

Tisztelt Szülők!

 Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2019. április 11. csütörtök 8.00-19.00

2019. április 12. péntek 8.00-18.00

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

1.      A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított

·         Lakcímkártya (lakcímet igazoló hatósági igazolvány)

·         Taj kártya

·         Születési anyakönyvi kivonat

2.      Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:

·         óvodai szakvélemény

·         nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény

·         sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

3.      Nyilatkozatok

·         Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról – 2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, ennek XVIII: fejezete tartalmazza a szülői felügyelet gyakorlásával kapcsolatos előírásokat.

·         Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímen tartózkodásról

·         Nyilatkozat az etika/hit és erkölcstan választásáról

Kérjük, amennyiben módjukban áll, ezeket a nyomtatványokat előre kitöltve szíveskedjenek magukkal hozni a beiratkozásra. a nyilatkozatok iskolánk honlapján megtalálhatók.

4.      A szülő személyazonosítására alkalmas lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Az idei tanévtől a KRÉTA rendszer E-ügyintézés funkcióját használva online is be lehet iratkozni április 12-én 12.00 óráig ( https://eugyintezes.e-kreta.hu). De ebben az esetben is be kell hozni a szükséges iratokat a beiratkozás ideje alatt.

 

Gyál, 2019. március 20.

Gazdikné Kasa Csilla

igazgató

ĉ
Gabriella Jászné Erdei,
2019. ápr. 3. 2:51
ĉ
Gabriella Jászné Erdei,
2019. ápr. 3. 2:51
ĉ
Gabriella Jászné Erdei,
2019. ápr. 3. 2:51
Comments