Aktualitások


Karácsonyi klubdélutánok időpontjai

Gabriella Jászné Erdei, 2018. dec. 6. 4:16   [ 2018. dec. 6. 4:19 frissítve ]


Kedves Szülők!

Az osztályok a következő időpontokban tartják karácsonyi klubdélutánjaikat:

Karácsonyi klubdélutánok

2018.12.05. -  2018.12.14.

Osztály

Időpont

Terem

Osztályfőnök

1.a

December 13. 14.oo-16.oo

105

Kalocsáné Jenák Tímea

1.b

December 13. 14.oo-16.oo

207

Domonkos-Baka Erzsébet

1.c

December 13. 14.oo-16.oo

206

Zsolnai Lászlóné

2.a

December 14. 15.oo-17.oo

3

Billinger Judit

2.b

December 14. 15.oo-17.oo

6

Antalné Kármán Csilla

2.c

December 14. 15.oo-17.oo

2

Barna Lászlóné

3.a

December 12. 14.oo-16.oo

205

Talpai Ildikó

3.b

December 12. 14.oo-16.oo

4

Bodó Erzsébet

3.c

December 14. 14.oo-16.oo

106

Csinosné Tóvizi Ágnes

4.a

December 11. 15.oo-17.oo

7

Dudás Mária

4.b

December 11. 15.oo-17.oo

5

Dr Szabóné Fehér Yvett

5.a

December 14. 16.oo-19.oo

10

Diószegi Zoltánné

5.b

December 13. 15.oo-19.oo

210

Feurer Anna

5.c

December 15. 18.oo – december 16. 07.oo

104

Husztiné Tofán Mónika

6.a

December 14. 16.30-19.oo

201

Rózsa Aliz

6.b

December 07. 18.oo-21.oo

9

Adameczné Gyalog Mónika

6.c

December 10.18.30

204

László Tímea

 7.a.

December 14. 15.oo-17.30

104

Katona Gábor

7.b

December 12. 16.oo-19.oo

2

Kovács Viktória

7.c

December 14. 17.oo-19.30.

102

Zabán Klára

7.d

December 10. 16.oo-19.oo

203

Szabó György

8.a

December 13. 16.oo-19.oo

103

Szilágyi István

8.b

December 12. 16.oo-18.oo

9

Csősz-Rada Beáta

8.c

December 14. 16.30-19.oo

1

Dobó Ivett

Nyílt napok az alsó tagozaton

Gabriella Jászné Erdei, 2018. nov. 12. 5:19   [ 2018. nov. 15. 3:09 frissítve ]

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk Önöket az alábbi nyílt órákon, ahol egy iskolai tanóra keretein belül nyerhetnek betekintést az iskolai életbe, láthatják gyermeküket iskolai környezetben.

Osztály

Dátum

Időpont

Tantárgy

Hely

Tanító

 

1.a

 

11.27.

11.28.

 

8:00

8:00

matematika

magyar

105. terem

Kalocsáné Jenák Tímea

 

1.b

 

11. 20.

11. 21.

 

8:00

8:00

magyar

matematika

 

207. terem

Domokos-Baka Erzsébet

1.c

 

11.20.

11.21.

 

8:00

8:00

magyar

matematika

206. terem

Zsolnai Lászlóné

2.a

 

11.20.

8:00

9:00

 

matematika

magyar olv.

3. terem

Billinger Judit

2.b

 

11.23.

8:00

9:00

 

magyar

matematika

6. terem

Antalné Kármán Csilla

Arató Zoltánné

2.c

 

11.23

8:00

9:00

 

matematika

magyar olv.

2. terem

Arató Zoltánné

Barna Lászlóné

3.a

 

11.20.

8:00

9:00

 

matematika

magyar olv.

205. terem

Talpai Ildikó

3.b

 

11.28

8:00

9:00

 

matematika

fogalmazás

4. terem

Bodó Erzsébet

3.c

 

11.27

8:00

9:00

 

matematika

magyar nyelvt.

106. terem

Csinosné Tóvizi Ágnes

4.a

 

11.29.

8:00

matematika

 

7. terem

László Tímea

4.b

 

11.28.

8:00

9:00

 

matematika

magyar nyelvt.

5. terem

Szabóné Fehér Yvett


                                                                                          Gazdikné Kasa Csilla
                                                                                                igazgató

Étkezés befizetés

Gabriella Jászné Erdei, 2018. okt. 26. 2:52   [ 2018. okt. 26. 2:55 frissítve ]

Iskolai étkezés befizetéssel kapcsolatos fontos tudnivalók

Gyermeke étkezését mindig előre kell fizetni (pl. szeptemberben fizeti az októberi étkezést, stb.)
A befizetési napokon (havi 4 nap) van lehetősége változtatni az étkezés típusát (1x – 3x-i étkezés), és a befizetés módját (nyilatkozat ellenében).
Készpénzes befizetés csak az előre meghirdetett időpontokban és helyszínen lehetséges, amelyet

  • bármely szülő/diák/hozzátartozó befizetheti,
  • bármelyik iskolában be lehet fizetni (a megadott napon), pl. Ady-s tanuló a Bartókban, Zrínyiben is fizethető

Amennyiben elmulassza a határidőket és a pótbefizetést, úgy gyermeke nem jogosult étkezésre.

Átutalásos fizetés esetén kérjük, hogy ügyeljen a kiküldött számlán feltüntetett fizetési határidőhöz. A késedelmes fizetéseket maximum a pótbefizetés napjáig tekintjük beérkezettnek. Az utána beérkezett tételek visszautalásra, a számlák sztornírozásra kerülnek, gyermeke az adott hónapban nem étkezhet.

Betegség, illetve távolmaradás miatti étkezés lemondás:

29/342-744 telefonszámon (iskola - gazdasági iroda)

Adott napi étkezést előző munkanap 10 óráig lehet lemondani.

Betegség, illetve hiányzás esetén csak az ezen a telefonszámon történő szülői értesítés alapján mondunk le étkezést. (hiányzás esetén az iskola által automatikus lemondás nincs)

Köszönjük szíves megértésüket!

                                                                                                                                                                        Városüzemeltetési Nonprofit Kft.


December hónapra ebédbefizetés

Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 
2018. november 13. (kedd) 7:00-10:00 és 15:00-17:00 között

Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola
2018. november 15. (csütörtök) 7:00-10:00 és 15:00-17:00 között

Gyáli Ady Endre Általános Iskola
2018. november 20. (kedd) 7:00-10:00 és 15:00-17:00 között

PÓTBEFIZETÉS
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

(Gyál, Rákóczi F. u. 44.)
2018. november 21. (szerda) 8:00-16:45 között

 

KRÉTA e-Napló tájékoztató

Gabriella Jászné Erdei, 2018. okt. 24. 7:13   [ 2018. okt. 24. 7:50 frissítve ]

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban a 2017/2018. tanév második félévében teszt jelleggel, majd az idei tanévben jogszabály által előírva, hivatalosan is  bevezetésre került a KRÉTA e-Napló. Ennek segítségével Önök naprakész visszajelzéseket kaphatnak gyermekük iskolában töltött tevékenységéről. Könnyedén nyomon követhetővé válnak a pedagógusoktól kapott érdemjegyek, értékelések, különböző feljegyzések (házi feladat és felszereléshiányok, dicséretek, figyelmeztetések stb.), valamint a mulasztások és értesítések is.

Papír alapú ellenőrzőt/tájékoztatót minden tanuló kapott a tanév elején a mulasztások igazolása, a szülői értekezletek, fogadóórák időpontjának közlése, valamint a dicséretek, intők bejegyzése és a félévi értesítő beírása céljából.

Minden gondviselőhöz (anya, apa, gyám) létrehoztunk külön-külön belépési felületet, így mindenki a saját felületén láthatja a gyermekével kapcsolatos fontosabb információkat. A belépéshez internet kapcsolatra van szükség!

Belépés a Kréta rendszerbe:                       gyaliady.e-kreta.hu

A rendszerbe felhasználónév és jelszó ismeretében tud belépni a szülő.  A belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót mindenkinek eljuttattuk a tavalyi év során. Az újonnan iskolánkba beiratkozó tanulók az osztályfőnöktől kapják meg a belépéshez szükséges tájékoztatást.

A kezdő oldalon a gondviselői jelszó igénylése menüből, a szülők saját maguk is tudnak jelszót és felhasználónevet igényelni.

 

Amennyiben a bejelentkezés nem sikerül, forduljanak az osztályfőnökhöz! Az iskola titkárságán is tudnak segítséget kérni e-mailben: iskola@ady-gyal.hu címen!

A belépést követően, a profilbeállításoknál minden felhasználónak lehetősége van a jelszavát módosítani, az e-mail címet, telefonszámot megváltoztatni. Kérjük, ha adataik vagy elérhetőségeik módosulnak, ne felejtsék el ott is javítani azokat! Fontos, hogy az e-naplóban a szülők elérhetősége mindig naprakész, aktuális legyen!

Az osztályfőnökök a KRÉTA naplóban látják, követni tudják, hogy mikor történt belépés a szülő részéről az elektronikus ellenőrzőbe.

A rendszer használható számítógépen és okostelefonon is annak böngészőjében, vagy a Play Áruházból ill. AppStore-ból letölthető alkalmazással is. Az elektronikus ellenőrzőben történő bejegyzésről a rendszer csak a mobil alkalmazással rendelkezőknek küld értesítést a telefonra. Az elektronikus ellenőrzőben a szülő láthatja:

·         a megtartott órák anyagát,  

·         a házi feladat és/vagy felszerelés hiányát,

·         a tanuló hiányzását, az igazolandó órákat,

·         a dicséretet, intőt, tanári bejegyzést,

·         a kapott érdemjegyeket,

·         a negyedévi és a háromnegyedévi értékelést,  

·         a tanuló adott tárgyból elért átlagát, az adott tárgy osztályátlagát.

A papír alapú ellenőrzőbe is megtörténik a félévi értékelés, dicséretek, figyelmeztetők, intők beírása. A pedagógusok közül többen még a jegyeket is beírják, beíratják az e-Napló bevezetésének átmeneti időszakában, de ez már nem kötelező, nem elvárt tevékenység! Éppen az a cél, hogy ne kelljen „kettős könyvelést” végezni, hogy mindenki átszokjon a KRÉTA felületen való tájékozódásra! Hiányzás esetén a szülői igazolásokat továbbra is az ellenőrzőbe/tájékoztatóba kérjük. Amikor a gyermek visszajön a távolmaradásból, az igazolást az osztályfőnöknek adja le! A mulasztás igazolására előírt szabályokat a házirend tartalmazza, azok az e-Napló bevezetésével nem változtak!

Ha a szülő üzenni szeretne az osztályfőnöknek vagy a szaktanárnak, arra továbbra is az üzenőfüzet ad lehetőséget.

Az alábbi linkre kattintva további segítséget kapnak a KRÉTA ellenőrző használatához.

Gondviselői bemutató android készülékhez:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=11831019

Gondviselői bemutató Ipad készülékhez:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=11830788

Gonviselői bemutató számítógépes/laptopos felülethez:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=11830762

 

Továbbra is számítunk együttműködésükre és rendszeres tájékozódásukra gyermekük iskolai haladásával, teljesítményével, munkájával kapcsolatban!

 

Gyál, 2018. október 24.

 

                                                                                                          Gazdikné Kasa Csilla sk.

                                                                                                                      igazgató


Úszásoktatás fontos információk

Gabriella Jászné Erdei, 2018. szept. 24. 2:37


Kedves Szülők és Gyerekek!

Pár mondatban szeretnénk hasznos információkat közölni a 2018/2019-es tanévre szervezett úszásoktatással kapcsolatosan.
Minden úszásra járó gyermeknek tagsággal kell rendelkeznie a Podiart SE-nél, ehhez egy szülői nyilatkozat kitöltése szükséges, amiben a tagdíjfizetésre vonatkozó kötelezettséget is vállalják. A tagi lapokat aláírásra a tanító nénik fogják kiosztani, és a tagdíjakat is a tanító nénik szedik be.
Tagdíj: 4000 Ft / hó (hó=4 alkalom) / fő.

Ha egy gyermek megbetegszik, 2 (folyamatos) hiányzás esetén 50 % jóváírást, 3 és 4 hiányzás esetén teljes jóváírást tudunk adni a következő négy alkalom befizetésénél.

Szükséges felszerelés: úszásra alkalmas fürdőruha, úszósapka, papucs, törülköző (úszószemüveg ajánlott).

Az úszás, mint alap mozgásforma nem csak a mozgáskoordináció fejlődésére és a testtartás javítására szolgál, hanem elismerten immunrendszer erősítő is, a rendszeresen úszásra (sportra) járó gyereknek ellenállóbb a szervezete. Fontos, hogy a gyerekek megtanuljanak úszni,  otthonosan mozogni a vízben, és  kialakuljon a vízbiztonságuk.

Szeretettel várja a gyerekeket a PodiSport úszó csapata!                                         
Sáfrán Nikolett: vezető úszóoktató, tel.: 06204600003
Stépán Zsolt: alelnök, klubigazgató
pse@po
diart.hu

Papírgyűjtés

Gabriella Jászné Erdei, 2018. szept. 18. 2:49   [ 2018. szept. 18. 2:52 frissítve ]

        Papírgyűjtés        2018. SZEPTEMBER 24-28.

               Helye: Piactér

            Gyűjtési időpontok

         reggel                        délután

  09.24.      hétfő:                    -                          14:00-17:00

  09.25.      kedd:                7:00-8:00,                14:00-17:00

  09.26.      szerda:             7:00-8:00,                14:00-17:00

  09.27.      csütörtök:         7:00-8:00,                14:00-17:00

  09.28.      péntek:             7: 00-8:00                        -

(péntek délután elviszik a konténereket, nincs gyűjtés!)

A papírhulladékot lehetőleg kötegelve várjuk.

A hagyományoknak megfelelően versenyt hirdetünk az osztályok között! A legtöbb papírt gyűjtőket értékes ajándékokkal jutalmazzuk!

 Minden osztály, amelyben az egy főre jutó papírmennyiség meghaladja a 60 kg-ot, jutalomnapban részesül!!!

 

Sikeres versenyzést kíván:                        Gabi néni és a DÖK

Októberi ebédbefizetés

Gabriella Jászné Erdei, 2018. szept. 18. 2:35   [ 2018. szept. 18. 2:36 frissítve ]

Októberi ebédbefizetés
Gyáli Ady Endre Általános Iskola
2018. szeptember 18. (kedd) 7:00-10:00 és 15:00-17:00 között

PÓTBEFIZETÉS
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

(Gyál, Rákóczi F. u. 44.)
2018. szeptember 19. (szerda) 8:00-16:45 között

Tájékoztatás a szünidei gyermekétkeztetésről

Gabriella Jászné Erdei, 2018. szept. 18. 2:31

Tisztelt Szülők!

Gyál Város Önkormányzata a 2018/19-es tanév szüneteinek időtartama alatti munkanapokon, ingyenesen biztosítja a déli meleg főétkezést a hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

A megnyitható mellékletben olvashatják az erről szóló tájékoztató dokumentumot.

Üdvözlettel:       

                    Gazdikné Kasa Csilla
                         igazgató

Úszásoktatás

Gabriella Jászné Erdei, 2018. szept. 10. 10:31

Úszásoktatás 2018-2019. I. félév

Intézmény neve

Gyáli Ady Endre Általános Iskola

Oktatott osztályok

5.c és 5.b

5.a

Tanulók létszáma

28+20=48

28

Kísérő tanárok

Szigeti Erika,

Karádi Péter

Slett Krisztina,

+Kocsis Réka ped.assz.

Úszásoktatás napja

csütörtök

péntek

A 9 alkalom dátumai (figyelemmel az iskolai szünetekre, rendezvényekre!)

2018.09.13

2018.09.14

2018.09.20

2018.09.21

2018.09.27

2018.09.28

2018.10.04

2018.10.05

2018.10.11

2018.10.12

2018.10.25

2018.10.26

2018.11.08

2018.11.09

2018.11.15

2018.11.16

2018.11.22

2018.11.23

Az oktatás időpontja (-tól -ig), amikorra a vízfelület szükséges (medence használata), összesen 60 perc időtartam

13.30-14.30

13.30-14.30

 

 

 

Indulás (gyülekező a portán)

13.10

13.10

Érkezés (az iskolához):

kb. 15.10

kb. 15.10

Tisztelt Szülők, kedves ötödikes Diákok!

Jövő héttől (2018. szept. 10-i héttől) indul az ötödikesek kötelező, állam általfinanszírozott úszásoktatása, mely a Gyáli Tanuszodában valósul meg!

Az úszás napján az érintett osztályok 5. óra után 12.45-kor ebédelnek az ebédsávos nevelő felügyelete alatt.

A szükséges felszerelés: fürdőruha, strandpapucs, úszósapka, törölköző, lányoknak hajgumi

Az úszásoktatás az órarendben szereplő két testnevelés óra keretében zajlik!

Mindenkinek kellemes úszást, jó sportolást kívánok!

Gyál, 2018. 09. 06.

Gazdikné Kasa Csilla

igazgató


Tankönyvosztás

Gabriella Jászné Erdei, 2018. aug. 22. 4:13   [ 2018. aug. 23. 2:04 frissítve ]

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gyáli Ady Endre Általános Iskolában

a tankönyvek osztása az alábbi időpontokban lesz:


Alsó tagozatos tanulók számára  2018. augusztus 30-án, csütörtökön       8:00-12:00 és 13:00-17:00.

Felső tagozatos tanulók számára 2018. augusztus 31-én, pénteken          8:00-12:00 és 13:00-17:00.


Kérjük, hogy a tankönyvosztásra az idegennyelvi tankönyvek árát szíveskedjenek magukkal hozni.

 

Osztály 2018/19

Nyelv

Szint

2018/19-ben tankönyv és munkafüzet

Ár

2.a

A

Haladó

Happy Street 1.

3.800 Ft

2.b

N

Haladó

Paul, Lisa & Co Starter

5.000 Ft

2.c

A

Haladó

Happy Street 1.

3.800 Ft

3.c

A

Haladó

Happy Street 2.

3.800 Ft

4.a

belépő

A

Kezdő

English Zone 1.

3.800 Ft

4.b

N

Haladó

Beste Freunde 1

4.500 Ft

belépő

N

Kezdő

Paul, Lisa & Co   A/1

5.000.Ft


6.a

A

Kezdő

English Zone 2.

3.800 Ft

6.b

N

Haladó

Beste Freunde 2

4.500 Ft

6.c


A

Kezdő

English Zone 2.

3.800 Ft

7.a

A

Haladó

Englis Plus 3.

4.000 Ft

7.c

A

Haladó

English Plus 2

4.000 Ft

8.b

N

N

Kezdő

Beste Freunde 2

4.500 Ft

 

1-10 of 46