Aktualitások


Étkezés térítési díjai 2020. január 1-től

Veronika Szaniszló, 2019. dec. 5. 3:09   [ 2019. dec. 5. 3:16 frissítve ]

Kedves Szülők!
2020.január 1-től az alábbiak szerint változik az étkezés térítési díja:

AZ ISKOLAI ÉTKEZÉS TÉRÍTÉSI DÍJAI  érvényes 2020. január 1.-től 

 

Étkezés jogcíme

Tanulói térítés mértéke (Ft, áfával)/nap

Teljes ár

50%-os kedvezmény esetén

Menza alsó   (ebéd)

350.-

175.-

Menza felső  (ebéd)

405.-

203.-

Napközi alsó  (tízórai, ebéd, uzsonna)

540.-

270.-

Napközi felső (tízórai, ebéd, uzsonna)

605.-

303.-

 

A diétás étkezés térítési díja megegyezik a fent felsorolt díjak mértékével!

A térítési díj megfizetése mindig előre történik!

 

KEDVEZMÉNYEK

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§. alapján az étkezési térítési díj teljes összegéből:

-rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy nevelésbe vett 1-8 osztály évfolyamon nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermek a térítési díj 100%-át,  

- 3 vagy több gyermekes család esetén gyermekenként a térítési díj 50%-át,  

-tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén a térítési díj 50%-át veheti igénybe.  

 

Három vagy több gyermekes család esetében a kedvezmény megállapításához  közös háztartásban élőként kell figyelembe venni: 

-a  18. éven aluli,

-a 25. évesnél fiatalabb közoktatásban, nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló,

-életkortól függetlenül a tartósan beteg, vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.  

 

IGAZOLÁSOK

 

A kedvezményes étkeztetésre jogosító, érvényes igazolásokat a szülő a  Városüzemeltetési Kft. részére adja le. Ennek elmulasztása esetén a tanuló az étkezési díj teljes árát fizeti meg. Az érvényes határozat leadása után az érvényesség kezdetéig visszamenőleg jóváírásra kerül az összeg. 

 

Szükséges igazolások:


-rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő esetén az önkormányzat jegyzőjének határozata,  


-3 vagy több gyermekes család esetén a 328/2011. (XII.29.) Kormány rendeletben foglaltak alapján a szülő nyilatkozata (letölthető a      www.varosuzemeltetes-gyal.hu honlapon), vagy MÁK határozat, felsőoktatási intézménytől iskolalátogatási igazolás


-tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén  érvényes szakorvosi igazolás (fogyatékosság esetén Pedagógiai Szakszolgálat által     kiállított szakértői vélemény)


-diétás étkezésre jogosult gyermek esetén érvényes szakorvosi igazolás

 

DIÉTÁS ÉTKEZTETÉS

 

Diétás étkezést igényelhet (37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet), az a tanuló, aki számára sajátos egészségi állapotuk miatt speciálisan elkészített ételek fogyasztása javasolt (tej, liszt, egyéb ételérzékenység, diabetes). Kizárólag az aktuális tanévre érvényes, szakorvos által kiállított igazolással vehető igénybe, amely igazolás másolatát  a Városüzemeltetési Kft. részére kell leadni.


LEMONDÁS

 

Legkésőbb a hiányzás napján reggel 9.00 óráig lehet jelezni az OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN személyesen vagy telefonon a gyermek étkezésének szüneteltetését. Amennyiben 9.00 óráig megtörténik a lemondás, úgy másnaptól tudjuk felfüggeszteni a gyermek étkezését. A bejelentés elmulasztása esetén ki kell fizetni (az ingyenesen étkezők esetében is) a le nem mondott napok utáni étkezési díjat!  

 

Gyál, 2019. december 4.                               

   Zsigovits Gábor  ügyvezető igazgató

 

Nyílt órák az uszodában

Erika Bényi, 2019. nov. 28. 5:40

Kedves Szülők!
Az alábbi időpontokban lesznek a nyílt órák az uszodában:
1.a         2020.01.20.
3.a 2.b 4.a 2020.01.21.
1.c 3.b     2020.01.22.
2.a 4.b 4.c 2020.01.23.
2.c 1.b 3.c 2020.01.24.
Minden osztálynak a saját órakeretében lesz megtartva a nyílt óra.
Kérjük, hogy papucsot vigyenek magukkal, mert a medencékhez csak abban lehet bemenni.
Üdvözlettel: Arató Zoltánné
            igazgatóhelyettes

Tájékoztató leendő elsősök szüleinek!

Gabriella Jászné Erdei, 2019. nov. 28. 1:22

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2020. január 1-jén hatályba lépő módosítása alapján 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal fog döntést hozni a tanköteles korú gyermekek további egy nevelési évig óvodai nevelésben való részvételéről.
Mellékelten olvashatják az OH tájékoztatóját arról, mi a teeendő akkor, ha nem szeretnék, hogy a gyermek kötelezően iskolába menjen, amikor eléri a tankötelezettséget. (A gyermek abban az évben válik tankötelessé, amelyik év aug. 31. napjáig betölti a hatodik évét.)

Kérem, feltétlenül olvassák el, hogy ha szükséges, időben megtehessék a kellő intézkedéseket gyermekük érdekében!

Üdvözlettel:
Gazdikné Kasa Csilla
igazgató

Fogadóóra 11.04

Gabriella Jászné Erdei, 2019. okt. 25. 5:43   [ 2019. nov. 4. 0:55 frissítve ]


PAPÍRGYŰJTÉS

Gabriella Jászné Erdei, 2019. okt. 7. 2:40   [ frissítve: 2019. nov. 11. 0:15, felhasználó: Veronika Szaniszló ]

2
    HELYE: VÍZTORONY!!!     Gyűjtési időpontok:

         reggel                        délután

 10.07.       hétfő:                    -                          14:00-17:00

10.08.       kedd:                7:00-8:30                 14:00-17:00

                                            10.09.       szerda:             7:00-8:30                 14:00-17:00

                                            10.10.       csütörtök:         7:00-8:30                 14:00-17:00

                                            10.11.         péntek:             7: 00-8:30                        -

                                                    (péntek délután elviszik a konténereket, nincs gyűjtés!)

A papírhulladékot lehetőleg kötegelve várjuk.

A hagyományoknak megfelelően versenyt hirdetünk az osztályok között! A legtöbb papírt gyűjtőket értékes ajándékokkal jutalmazzuk!

-Gyűjthető hulladék: újság/irodai papír, hullámkarton

- Nem gyűjthető hulladék: plakátpapír, nátronpapír, berohadt papír, műanyagot tartalmazó papír, papírduda, tetrapak.

 

Minden osztály, amelyben az egy főre jutó papírmennyiség meghaladja a 60 kg-ot, jutalomnapban részesül!!!

 

Sikeres versenyzést kíván:                                                      a DÖK

019. október 7-11.

Felhívás

Mária Templom, 2019. szept. 18. 4:34   [ 2019. szept. 20. 1:32 frissítve ]


Tájékoztatás a szünidei gyermekétkeztetésről

Mária Templom, 2019. szept. 11. 14:42   [ 2019. szept. 11. 14:43 frissítve ]

Szülői értekezletek időpontjai

Gabriella Jászné Erdei, 2019. szept. 10. 4:48   [ 2019. szept. 10. 4:49 frissítve ]

Szülői értekezletek
2019.09.09 - 09.25.
Osztály Időpont Terem Osztályfőnök
1.a 2019.09.09 17:30 7. Sápi Edit
1.b 2019.09.09 17:00 1. Légrádi Andrea
1.c 2019.09.09 17:30 5. Szabóné Dr. Fehér Yvett
2.a 2019.09.11 17:00 105. Mig-Patai Viktória 
2.b 2019.09.11 17:00 207. Domokos Baka Erzsébet
2.c 2019.09.11 17:00 206. Zsolnai Lászlóné
3.a 2019.09.12 17:30 3.  Billinger Judit
3.b 2019.09.12 17:30 6. Antalné Kármán Csilla
3.c 2019.09.12 17:30 2. Barna Lászlóné
4.a 2019.09.19 17:30 205. Talpai Ildikó
4.b 2019.09.19 17:30 4. Bodó Erzsébet
4.c 2019.09.19 17:30 106. Csinosné T Ágnes
5.a 2019.09.17 17:30 9. Bognár Andrea
5.b 2019.09.17 17:30 102. Negret-Kató Agneta
6.a 2019.09.18 17:30 10. Diószegi Zoltánné
6.b 2019.09.18 17:30 210. Feurer Anna
6.c 2019.09.18 17:30 104. Husztiné Tofán Mónika
7.a 2019.09.16 17:30 201. Rózsa Alíz
7.b 2019.09.16 17:30 9. Gazdikné Kasa Csilla
7.c 2019.09.16 17:30 204. László Tímea
8.a 2019.09.10 17:30 211. Katona Gábor
8.b 2019.09.10 17:30 202. Kovács Viktória
8.c 2019.09.10 17:30 103. Zabán Klára
8.d 2019.09.10 17:00 203. Szabó György

Úszásoktatás

Mária Templom, 2019. szept. 4. 13:10   [ 2019. szept. 11. 14:46 frissítve ]

Tisztelt Szülők, kedves Ötödikesek!
Jövő héttől (2019. szept. 9-i héttől) indul az ÖTÖDIKESEK kötelező, állam által finanszírozott
ÚSZÁSOKTATÁSA!

1-10 of 89