Pályaválasztás, továbbtanulás


 Iskolánk számára fontos, hogy diákjaink megtalálják és megállják helyüket a világban. Tanulóink tudják, hogy a tudás érték, ami közelebb viszi őket céljaik megvalósításához. Mi segítjük őket abban is, hogy megtalálják a számukra megfelelő középiskolát tanulmányaik folytatására.

A pályaválasztás előkészítése már kisiskolás kortól tudatosan történik, osztályfőnöki órákon (reális ön- és pályaismeret, iskolatípusok megismerése) és szülői értekezleteken is tervezetten beszélünk róla.

Nyolcadik évfolyamon minden évben magyarból és matematikából előkészítő szakkörökön szaktanárok segítik a központi írásbeli vizsgára való felkészülést, ingyenesen, és az utazástól megkímélve a felvételizőket.

A 7-8. évfolyamon lehetőséget biztosítunk műhelylátogatásokon, nyílt napokon való részvételre.

Minden év októberében pályaválasztási szülői értekezletet szervezünk, ahol a környék középfokú intézményei mutatják be képzési lehetőségeiket.

Nagy a sikere a Tét a jövőm! iskolabörzének, amelyet városunk önkormányzata szervez meg a nyolcadik évfolyam tanulóinak.

Jó kapcsolatot ápolunk a helyi Ipartestülettel, és a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, akik pályázatokkal, szakmai anyagokkal is segítik diákjaink iskolaválasztását. A PMK Iparkamara pályázatainak köszönhetően a hetedikesek évek óta részt vesznek a Szakma Sztár Fesztiválon, ahol tapasztalati élmények segítik őket a szakmák megismerésében.

A bizonytanakodók az osztályfőnökök mellett egyéni segítséget kérhetnek iskolánk pályaválasztási felelősétől is.

Büszkék vagyunk arra, hogy tanítványaink mindegyike továbbtanul, általában az áhított középiskolában, hiszen jellemzően az első helyen megjelölt helyre felveszik őket. Megfigyelhető tendencia, hogy diákjaink 80-90 %-a érettségit adó intézményben folytatja tanulmányait.

A középiskolák és volt tanítványaink visszajelzése alapján elmondhatjuk, hogy az általunk megítélt osztályzatok értékállók, hiszen diákjaink ott is hasonlóan állják meg helyüket, mint az Adyban.

 

 

Továbbtanulási adatok

 

Tanév

Érettségi

Középiskola

Gimnázium

Szakgimnázium

2000/2001

26 %

54 %

20 %

2001/2002

32 %

49 %

19 %

2002/2003

18 %

73 %

9 %

2003/2004

32 %

53 %

15 %

2004/2005

28 %

68 %

4 %

2005/2006

36 %

46 %

18 %

2006/2007

27 %

58 %

15 %

2007/2008

34 %

63 %

3 %

2008/2009

23 %

74 %

3 %

2009/2010

36 %

55 %

9 %

2010/2011

39%

51%

10%

2011/2012

44%

45%

11%

2012/2013

33%

63%

4%

2013/2014

22%

75%

3%

2014/2015

26%

63%

9%

2015/2016

28%

68%

4%

2016/2017

34%

54%

12%

2017/2018

 35%

45%

20%